Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w m. Wierzbie

Brak opisu obrazka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Tytuł zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w m. Wierzbie”

Nr wniosku: RPOP.06.01.00-16-0030/17

 

Wartość zadania: 4 147 547,80 zł

Dofinansowanie : 3 940 170,42 zł , w tym:

Czas realizacji:

Wykonawca robót budowlanych: REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek, Spółka Jawna 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

Planowane efekty:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 406 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wierzbie od km 17+380 do km 18+480.

W ramach przedmiotowego opracowania ujęto m.in.:

Przedsięwzięcie obejmuje również przebudowę urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową (sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa oraz sieć elektroenergetyczna) oraz odwodnienie drogi poprzez przebudowę kanalizacji deszczowej i renowację rowów przydrożnych. Ponadto planuje się także budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, w tym instalację drogowych barier energochłonnych oraz montaż pryzmatycznych elementów odblaskowych typu kocie oczka.

Bezpieczeństwo użytkowania spełnione zostanie poprzez dostosowanie przejść dla pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych (montaż płyt integracyjnych) oraz korektę łuków.

 

Wersja XML