Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku od km 26+980 do km 28+000 w m. Namysłów z przebudową zjazdów do stref ekonomicznych

https://zdwopole.skycms.com.pl/download/attachment/13792/logo.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Tytuł zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku od km 26+980 do km 28+000 w m. Namysłów z przebudową zjazdów do stref ekonomicznych”

Wartość zadania: 3 040 295,44 PLN

Dofinansowanie – Środki Unii Europejskiej: 2 584 251,11 PLN
                          Budżet Województwa Opolskiego - 75 095,29 PLN

Czas realizacji: 07.08.2017 – 27.12.2017 r.

Wykonawca robót budowlanych:

REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Sp. J.

ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno

 

Długość przebudowywanej drogi wojewódzkiej wynosi 1,02 km

Projekt przewidywał wykonanie nowej konstrukcji z przystosowaniem jej do przenoszenia obciążeń w wysokości 115 kN/oś.

W ramach rozbudowy odcinka drogi wykonano:

Wersja XML