Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwodnica Czarnowąsów - zakończenie

 

Brak opisu obrazka

Budowa obwodnicy Czarnowąsów

Szanowni mieszkańcy,

zakończyliśmy największą inwestycję drogową w historii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. Mimo ogromnego zakresu prac, dotrzymaliśmy obiecanych terminów i oddajemy obwodnicę zgodnie z planem. Nowa droga to przede wszystkim lepszy dojazd z Opola do Namysłowa i zwiększenie bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców. Jesteśmy przekonani, że jej nowy przebieg odciąży tereny zabudowane od ruchu samochodowego – zwłaszcza ciężkiego, co w znacznym stopniu wpłynie na usprawnienie komunikacji drogowej regionu, pomoże rozładować korki, poprawi dojazd do Elektrowni Opole oraz usprawni płynność ruchu drogowego całego województwa.

 

 

Data rozpoczęcia robót budowlanych:   kwiecień 2016r.

Data zakończenia robót budowlanych:  listopad 2017r. 

Brak opisu obrazka

 

 

 

 

Zakres wykonanych prac:

 

 

 

 

 1. PG-01 - nad drogą do śluzy Wróblin
 2. MD-02 - nad rzeką Mała Panew
 3. WD-04 - nad linią kolejową i bocznicą Elektrowni Opole
 4. DW-06 - nad linią kolejową
 5. WD-07 - nad ul. Boczną

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. DW 454, ul. Sobieskiego, obwodnica
 2. obwodnica, ul. Norweska, ul. Jagiełły
 3. ul. Jagiełły, ul. Boczna, obwodnica
 4. ul. Norweska, ul. Jagiełły, ul. Opolska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciekawe liczby:

- na nasypy pod drogi zostało przywiezione 882 723, 54 tony materiału nasypowego, co daje 33 950 samochodów ciężarowych.

- skarpy zostały zabezpieczone matami erozyjnymi – wykorzystano ich 81 955 m2

- wzmocniono je płytami ażurowymi o powierzchni 7 185 m2

- nawierzchnię drogową wykonano z  18 200 m3  mas bitumicznych. To ok. 45 tys ton!

- obwodnicę oświetla 153 lampy LED

- nasadzono 12 000 sztuk drzew i krzewów

- konstrukcja jezdni jest projektowana na najwyższą kategorię obciążeń KR6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający:

logo

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu,

45 – 231 Opole, ul. Oleska 127

 

 

Wykonawcy:

 

DROG – BUD Sp. z o.o.   

Lubojenka, ul. Prosta 88/90,  42-209 Częstochowa

 

 

Wartość zadania:                                                      118 497 644,47 zł brutto

 

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej               100 722 997,79  zł brutto

 

Budżet Państwa                                                          5  806 384,57  zł brutto

 

Nr wniosku o dofinansowanie projektu:   RPOP.06.01.00-16-006/15

Nr decyzji o dofinansowanie projektu:  RPOP.06.01.00-16-0006/15-00 ze zmianami   

Nazwa Projektu: „Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy.”

 

Wersja XML