Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi

Wydział ds. Zamówień Publicznych
    tel. 77 459 18 26, 459 18 27, 459 18 28, 459 18 25,  fax 77 458 13 52

Ogłoszenia o postępowaniach:

http://bip.zdw.opole.pl/

Wersja XML