Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów" od km 0+045 do km 4+725

Brak opisu obrazka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Tytuł zadania: „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin Olszowa. Etap. III. Zadanie 4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów" od km 0+045 do km 4+725” 

Wartość zadania:                                                7 856 652,70  zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej          6 678 154,79  zł brutto 

Budżet Województwa Opolskiego                         785 665,27 zł brutto

Czas realizacji: 09.02.2017 – 30.05.2018

Wykonawca robót budowlanych:

Konsorcjum:

Lider:

REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

i

Partner:

GRAMAR Sp. Z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Chłopska 15

 

Długość przebudowywanej drogi wojewódzkiej wynosi 4,68 km

Projekt przewidywał wykonanie nowej konstrukcji z przystosowaniem jej do przenoszenia obciążeń w wysokości 115 kN/oś

W ramach rozbudowy odcinka drogi wykonano:

 

Wersja XML