Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odcinki gromadzenia się wypadków na drogach wojewódzkich w latach 1999 - 2001

LP Nr drogi Liczba wypad-ków Wypa-dki smier-telne Ogó-łem zabi-tych Ogó-łem ran-nych Lokalizacja miejsca wypadku
1 385 3  1  1  2 Kopice
2 401 3      3 Grodków Rynek
3 401 10      10 Grodków ul. Sienkiewicza
4 401 5  1  1  8 Stary Grodków
5 405 3      3 Tułowice
6 407 10  1  1  9 Nysa ul. Jagielońska
7 409 12  1  1  19 Gogolin
8 409 10      12 Krapkowice
9 409 3      3 Steblów
10 409 3      3 Strzeleczki
11 414 3      4 Winów
12 414 8      11 Prószków
13 414 3  1  1  4 Smolarnia
14 415 4      4 Krapkowice ul. Opolska
15 416 23      27 Głubczyce
16 416 3  1  1  2 Żywocice
17 423 6      6 Krapkowice
18 423 3  1  1  3 Krępna
19 426 5  2  2  4 Jemielnica
20 426 5  1  1  4 Strzelce Op.
21 454 10      14 Czarnowąsy
22 454 5  2  2  5 Dobrzeń Mały
23 454 16      20 Dobrzeń Wielki
24 454 3      4 Pokój
25 457 4  1  1  3 Chróścice
26 463 9  1  1  15 Dylaki
27 463 6  2  2  6 Krasiejów
28 487 3      3 Gorzów Śl.
29 487 3      3 Olesno
30 494 6  3  3  3 Borki Małe
31 494 4      5 Olesno
32 901 3      3 Bzionków
33 901 3      4 Pludry
34 901 6  1  1  5 Dobrodzień
35 901 3  1  1  4 Wachowice
36 901 17  1  1  19 Zawadzkie
37 901 7      15 Żędowice
Opracowano na podstawie baz danych otrzymanych z K.W.P. w Opolu
Opracował: Grzegorz Cebula 23.05.2002
Wersja XML