Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwodnica Czarnowąsów - listopad 2016

Brak opisu obrazka

 

 Ocena postępu robót i zgodności z harmonogramem

Etap I:

 

Ogólny postęp etapu I - 75%

 

Wykonano konstrukcję nawierzchni do warstwy wiążącej. Obecnie trwają roboty związane z zabezpieczenie skarp. humusowanie oraz nasadzenia drzew. Rondo 5-wlotowe (ul. Sobieskiego) wykonano roboty brukarskie oraz konstrukcję nawierzchni do poziomu warstwy wiążącej z wyprowadzeniem wyjazdów z ronda.

Do końca robót zostało wykonanie ciągów pieszych oraz bezpośrednie połączenia z istniejącym układem komunikacyjnym.

Na ulicy Gawędy zakładany zakres robót minimum do podbudowy asfaltowej zostanie osiągnięty około końca marca 2017.

 

Etap II:

 

 

Ogólny postęp etapu II – 57%

 

Trwają prace przygotowawcze do wykonania zabezpieczenia podłoża nasypów przy najazdach do obiektu MD-02. Przewiduje się wykonanie zasypek obiektu w pierwszych dwóch miesiącach 2017 roku.

Od km ok. 3+400 z początkiem grudnia zostanie zakończona budowa nasypu i rozpoczną się prace związane z wykonaniem kanalizacji.

Ogółem z projektowanego zakresu wykonania ok. 70% wszystkich nasypów zostanie wykonanie nawet do 90% (biorąc pod uwagę objętość). Do wykonania zostaną nasypy przy obiektach.

Od km ok. 4+100 wykonany jest nasyp, kanalizacja, ułożona podbudowa z kruszywa oraz 2 warstwy asfaltowe - podbudowa bitumiczna.

Przy obiekcie WD-04 wykonawca rozpoczął zasypanie przyczółka (A i C).

Roboty przy rondzie za obiektem WD-04 będą kontynuowane od kwietnia 2017r.

Za obiektem WD-07 wykonano roboty drogowe do warstwy podbudowy asfaltowej.

Rondo na skrzyżowaniu ulic Norweska- Jagiełły – Opolska zostało wykonane połowicznie (strona prawa). Wylot i odcinek ulicy w stronę elektrownie  został wykonany połowicznie. Prowadzony jest ruch jednokierunkowy w relacji Opole – elektrownia, na drugiej stronie (strona lewa) wykonywana jest rozbiórka płyt betonowych

 

Razem etap I i II – 61%

 

 

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML