Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odcinki gromadzenia się wypadków na drogach wojewódzkich: rok 1999, 2000, 2001

Rok 1999:

 

LP Nr drogi Liczba wypad-ków Wypa-dki smier-telne Ogó-łem zabi-tych Ogó-łem ran-nych Lokalizacja miejsca wypadku
1 385 2      2 Grodków ul. Krakowska
2 401 3      3 Grodków ul. Sienkiewicza
3 407 2      2 Nysa ul. Jagiellońska
4 409 2      2 Gogolin ul. Krapkowicka
5 411 3  1  1  2 Bodzanów
6 414 2      2 Prószków ul. Opolska
7 414 2  1  2  2 Lubrza
8 415 2  1  1  1 Racławice Śl. ul. Zwycięstwa
9 416 2      4 Głogówek
10 416 2      2 Głubczyce
11 426 2  1  1  1 Strzelce Op. ul. Marka Prawego
12 454 2      3 Czarnowąsy ul. Jagiełły
13 454 2  1  1  1 Dobrzeń Mały ul. Opolska
14 454 2      2 Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska
15 454 3      4 Dobrzeń Wielki ul. Opolska
16 457 4      11 Dobrzeń Wielki ul. Wrocławska
17 463 3      7 Dylaki ul. Ozimska
18 901 2      2 Zawadzkie ul. Opolska
19 901 2      2 Dobrodzień ul. Piastowska
Opracowano na podstawie baz danych otrzymanych z K.W.P. w Opolu
Opracował: Grzegorz Cebula 28.08.2000
Pod uwagę brano odcinki z minimum dwoma wypadkami.

 

Rok 2000:

 

LP Nr drogi Liczba wypad-ków Wypa-dki smier-telne Ogó-łem zabi-tych Ogó-łem ran-nych Lokalizacja miejsca wypadku
1 401 3      3 Grodków Rynek
2 401 3      3 Grodków ul. Sienkiewicza
3 401 5  1  1  8 Stary Grodków
4 405 3      3 Tułowice
5 407 4  1  1  3 Nysa ul. Jagielońska
6 409 5      13 Gogolin
7 409 7      9 Krapkowice
8 409 3      3 Steblów
9 409 3      3 Strzeleczki
10 414 6      9 Prószków
11 414 3  1  1  4 Smolarnia
12 415 4      4 Krapkowice ul. Opolska
13 416 13      16 Głubczyce
14 416 3  1  1  2 Żywocice
15 423 3      3 Krapkowice
16 423 3  1  1  3 Krępna
17 426 3      3 Strzelce Op.
18 454 3      3 Czarnowąsy
19 454 3  1  1  4 Dobrzeń Mały
20 454 7      8 Dobrzeń Wielki
21 454 3      4 Pokój
22 457 4  1  1  3 Chróścice
23 463 6  1  1  8 Dylaki
24 463 3  1  1  2 Krasiejów
25 487 3      3 Gorzów Śl.
26 487 3      3 Olesno
27 494 6  3  3  3 Borki Małe
28 494 4      5 Olesno
29 901 4  1  1  3 Dobrodzień
30 901 3  1  1  4 Wachowice
31 901 9  1  1  8 Zawadzkie
32 901 4      8 Żędowice
Opracowano na podstawie baz danych otrzymanych z K.W.P. w Opolu
Opracował: Grzegorz Cebula 16.07.2001
Pod uwagę brano odcinki z minimum dwoma wypadkami.

 

Rok 2001:

 

LP Nr drogi Liczba wypad-ków Wypa-dki smier-telne Ogó-łem zabi-tych Ogó-łem ran-nych Lokalizacja miejsca wypadku
1 385 3  1  1  2 KOPICE
2 401 4      4 Grodków ul. Sienkiewicza
3 407 4      4 Nysa ul. Jagiellońska
4 409 5  1  1  4 Gogolin ul. Krapkowicka
5 409 3      3 Krapkowice ul. Prudnicka
6 414 3      4 Winów
7 416 8      9 Głubczyce
8 423 3      3 Krakopkowice ul. Ks. Koziołka
9 426 5  2  2  4 Jemielnica ul. Strzelecka
10 454 5      8 Czarnowąsy ul. Jagiełły
11 454 4      6 Dobrzeń Wlk. Ul. Opolska
12 463 3  1  1  4 Krasiejów
13 901 3      3 Bzionków
14 901 3      4 Pludry
15 901 6      9 Zawadzkie ul. Opolska
16 901 3      7 Żędowice
Opracowano na podstawie baz danych otrzymanych z K.W.P. w Opolu
Opracował: Grzegorz Cebula 24.05.2002
Pod uwagę brano odcinki z minimum dwoma wypadkami.
Wersja XML