Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury Dobrodzień

Brak opisu obrazka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Tytuł zadania: „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin Olszowa. Etap. II. Zadanie 6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury Dobrodzień" od km 112+715,00 do km 15+564,17”

Wartość zadania:                                                   20 968 418,26  zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej         17 823 155,52 zł brutto 

Budżet Województwa Opolskiego                          2 096 841,82 zł brutto

 

Czas realizacji: 22.12.2016 – 30.12.2017

 

Wykonawca robót budowlanych:

DROG-BUD Sp. z o.o. Lubojenka, ul. Prosta 88/90 42-209 Częstochowa

 

Długość przebudowywanej drogi wojewódzkiej wynosi 2,85 km

Projekt przewidywał wykonanie nowej konstrukcji z przystosowaniem jej do przenoszenia obciążeń w wysokości 115 kN/oś.

W ramach rozbudowy odcinka drogi wykonano:

Wersja XML