Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zestawienie ilości wypadków na drogach wojewódzkich: rok 1999, 2000, 2001

Rok 1999:

 

LP Nr drogi Liczba wypadków Wypadki smiertelne Ogółem zabitych Ogółem rannych
1 385 4  1  1  5
2 401 7      8
3 405 1      3
4 406 4      7
5 407 4      4
6 408 2      2
7 409 15  2  4  18
8 411 9  1  1  10
9 414 13  3  4  16
10 415 3  1  1  3
11 416 20  3  4  23
12 417 2      4
13 418 3  1  1  4
14 420 1      2
15 422 1      1
16 423 5      7
17 426 11  1  1  10
18 451 3      4
19 453 1      2
20 454 16  2  2  18
21 457 6  1  1  12
22 458 2      4
23 459 1      1
24 461 1      1
25 463 5  1  1  8
26 487 7  1  1  12
27 494 3      4
28 901 12  1  1  11
SUMA 162 19 23 204
Opracowano na podstawie baz danych otrzymanych z K.W.P. w Opolu
Opracował: Grzegorz Cebula 28.08.2000

 

Rok 2000:

 

LP Nr drogi Liczba wypadków Wypadki smiertelne Ogółem zabitych Ogółem rannych
1 384 2      3
2 385 6  1  1  7
3 401 23  3  3  30
4 403 1      1
5 405 5      6
6 406 2      2
7 407 13  2  2  22
8 408 5  2  3  9
9 409 26  1  1  37
10 411 10  1  1  20
11 412 1  1  1  
12 414 30  3  3  42
13 415 8      13
14 416 40  3  3  62
15 417 3      8
16 418 3      4
17 419 3      3
18 420 1      2
19 423 14  3  3  12
20 424 1      1
21 425 2  1  1  3
22 426 19  1  1  27
23 451 1      1
24 454 26  1  1  36
25 457 15  2  2  23
26 458 3  1  1  3
27 459 2      4
28 461 3      5
29 462 1      1
30 463 15  2  2  19
31 487 13      15
32 494 20  4  4  21
33 901 32  3  3  40
SUMA 349 35 36 482
Opracowano na podstawie baz danych otrzymanych z K.W.P. w Opolu
Opracował: Grzegorz Cebula 16.07.2001

 

Rok 2001:

 

LP Nr drogi Liczba wypadków Wypadki smiertelne Ogółem zabitych Ogółem rannych
1 378 1  1  1  
2 382 2      2
3 385 7  3  3  4
4 396 1      2
5 401 17  1  1  22
6 405 6  1  1  6
7 406 2  1  1  1
8 407 9  2  2  7
9 408 6      10
10 409 16  3  6  17
11 410 1  1  1  1
12 411 11  4  4  17
13 414 21    0  26
14 415 2      2
15 416 30  1  1  50
16 417 1      1
17 418 2      2
18 419 2      2
19 420 1      1
20 422 1      1
21 423 14  3  5  14
22 424 2      2
23 425 4  2  2  3
24 426 16  2  2  23
25 454 19  1  1  26
26 457 10  1  1  13
27 458 2  1  2  2
28 459 1      1
29 460 1      3
30 461 1      1
31 462 1      1
32 463 12  2  2  13
33 487 7      8
34 494 11  1  1  11
35 901 26  1  2  37
SUMA 266 32 39 332
Opracowano na podstawie baz danych otrzymanych z K.W.P. w Opolu
Opracował: Grzegorz Cebula 23.05.2002
Wersja XML