Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ul. Gogolińska w Strzelcach -przebudowana

Brak opisu obrazka

11 miesięcy zajęło firmie TRANSKOM przebudowanie ulicy Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich.Za nieco ponad 13 mln złotych na tym fragmencie drogi wojewódzkiej 409 przebudowaliśmy 1,5 km w terenie zabudowanym. Droga została poszerzona, zwiększono jej nośność, wybudowano duże rondo ułatwiające dojazd samochodom ciężarowym do pobliskich firm oraz dzięki wydzieleniu ścieżki pieszo-rowerowej oraz doświetleniu przejść dla pieszych znacznie podniesiono bezpieczeństwo pieszych.

Brak opisu obrazka

Zadanie zrealizowano wspólnie z Strzeleckimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich, które w ramach prowadzonej rozbudowy drogi wykonały nowy kolektor kanalizacji sanitarnej oraz przebudowały sieć wodociągową.

 

Wspólna realizacja zadania umożliwiła skoordynowanie robót w zakresie branży sanitarnej oraz robót drogowych przy jednym zamknięciu odcinka drogi wpływając na jej kompleksową przebudowę.

Brak opisu obrazka

Przebudowa ulicy Gogolińskiej to kolejny etap działań na tej drodze, po przebudowie ponad 14 km odcinka od m. Rożniątów do Gogolina za 37,5 mln zł w 2013 r.

Wersja XML