Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Narok w km od 8+600 do km 10+555

Brak opisu obrazka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Tytuł zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w miejscowości Narok w km od 8+600 do km 10+555”

 1. Czas realizacji: 20.09.2019 – 20.07.2020 r.  
 2. Wartość robót budowlanych: 10 767 401,49 PLN

Wartość projektu: 10 959 460,19 PLN

 1. Wykonawca: „Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LARIX” Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11,
 2. Zakres:

Przebudowa drogi na odcinku o długości około 1,955 km, w tym:

Wersja XML