Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Zadanie 8.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszów

Brak opisu obrazka

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł zadania: Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Zadanie 8.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszów

 

Nr wniosku:         RPOP.06.01.00-16-0004/19

Decyzja o dofinansowaniu nr: RPOP.06.01.00-16-0004/19-00 z 16.09.2019 r.

 

Wartość zadania:                                                                       11 777 943,00  PLN

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej               10 011 251,55 PLN

 

Czas realizacji: 10.2019 – 06.2020

 

Opis:

Długość przebudowywanego odc. DW 487 – ok. 1,55 km

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 487 na trasie relacji Gorzów Śląski-Olesno  przebiegającej przez miejscowość Boroszów. Zakres planowanego projektu drogowego obejmuje odcinek powyższej drogi od ok. km 28+050 - 29+592,36 km.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

Obiekt Mostowy

Projektowany obiekt zlokalizowany zostanie w km ok. 1+456 (DW 487 km 29+506) przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 487 na rzece Piaska w nieznacznie przesuniętej lokalizacji względem istniejącego obiektu mostowego, który zostanie rozebrany.

Zakres prac budowlanych związanych z przebudową obiektu mostowego obejmuje w szczególności:

Przebudowa mostu spowoduje uzyskanie w pełni normatywnego obiektu mostowego, zapewniającego poprawę bezpieczeństwa ruchu i pieszych, a poprzez zwiększenie nośności bezpieczeństwo przejazdu przez obiekt pojazdów – obecne dopuszczenie normatywnego ruchu drogowego przez obiekt powoduje przyspieszoną degradację mostu i potencjalnie stwarza możliwość wystąpienia uszkodzeń przeciążeniowych na obiekcie.

Inwestor, biorąc pod uwagę nośność i wymaganą trwałość konstrukcji jak również perspektywiczne umożliwienie budowy założył wykonanie przebudowy mostu i uzyskanie obiektu dostosowanego do występujących potrzeb ruchowych.

 

Wersja XML