Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice w km 15+700 – 16+710

 

Brak opisu obrazka
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice w km 15+700 – 16+710”

 

Nr wniosku: RPOP.06.01.00-16-0033/17

 

Decyzja o dofinansowaniu nr: RPOP.06.01.00-16-0033/17-00 z 28.05.2018 r.

 

Wartość zadania:                                                                           4 266 425,00 zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej                 3 626 461,24 zł brutto

Budżet Państwa                                                                                426 642,49 zł brutto

 

Czas realizacji: 26.07.2018 r. – 03.10.2019 r

 

 Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LARIX Sp. z o.o.
                               42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

 

Cele projektu:

Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi. Na przebudowanym odc. trasa prowadzi w terenie zabudowanym, za sprawą realizacji inwestycji nastąpiło polepszenie dostępu do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczych woj. krajowych i międzynarodowych układów komunikacyjnych, jednocześnie poprawie uległo bezpieczeństwo sieci drogowej oraz płynność ruchu. Skrócił się czas przejazdu w znacznym stopniu ograniczona została szkodliwa emisję spalin i hałasu. Tym samym nastąpiła poprawa klimatu akustycznego i stanu powietrza atmosferycznego.

Ponadto budowa chodników umożliwiła bezpieczne poruszanie się mieszkańców na odcinkach wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych. Za sprawą realizacji projektu, oprócz poprawy bezpieczeństwa użytkowników trasy, nastąpiło polepszenie jakości komunikacji w ciągu DW nr 435. Korzystają na tym grupy docelowe projektu tj. uczestnicy ruchu dr., mieszkańcy regionu,

 

Ogólny zakres wykonanych prac obejmował:

Zadanie obejmuje również działania związane z informacją i promocją polegających na ustawieniu tablic informacyjnych i pamiątkowych zawierających wymagane przepisami elementy.

Wersja XML