Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ – południe – droga wojewódzka nr 454 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice – Jastrzębie na odc. w km od 43+420 – do km 45+800

Brak opisu obrazka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020


Tytuł zadania: „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ – południe – droga wojewódzka nr 454 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice – Jastrzębie na odc. w km od 43+420 – do km 45+800”

Nr wniosku: RPOP.06.01.00-16-0004/18

Decyzja o dofinansowaniu nr: RPOP.06.01.00-16-0004/18-00 z 27.08.2018 r.

 

Wartość zadania: 10 729 425,35 zł brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej  10 192 954,07 zł brutto

Budżet Państwa 1 072 942,53 zł brutto


Czas realizacji: 10.09.2018 r. – 07.06.2019 r

 

Wykonawca robót:
„REMOST” Sp. z o.o. Sp. komandytowa,

Ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno

 

Cele projektu

Przedsięwzięcie przyczyni się w istotny sposób do rozwiązania problemów komunikacyjnych oraz gospodarczych regionu. Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczych woj. krajowych i międzynarodowych układów komunikacyjnych, jednocześnie poprawie ulegnie bezpieczeństwo sieci drogowej oraz płynność ruchu drogowego. Nastąpi polepszenie jakości komunikacji, poprawią się warunki życia, zwiększy się mobilność użytkowników oraz rozwój ekonomiczny regionu. Inwestycja przełoży się na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz poprawę estetyki krajobrazu.

Ogólny zakres wykonanych prac:

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML