Kontrast:
Rozmiar czcionki:
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu informacyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu
BIP

Utrudnienia na drogach

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul. Oleska 127

Komunikat nr 80

Utrudnienia na drogach wojewódzkich województwa opolskiego

21.05.2019 r.

Nr drogi / przebieg

Lokalizacja

Sposób oznakowania

Przyczyna utrudnienia

Przewidywany koniec utrudnień

382 Stanowice – Paczków – gr. państwa

Paczków

Roboty drogowe, ograniczenie prędkości do 40 km/h, zwężenie jezdni, zakaz wyprzedzania

Rozbudowa drogi wojewódzkiej

11.10.2019

385 granica państwa – Ziębice – Jaczowice

Grodków – Jaczowice

Roboty drogowe, ograniczenie prędkości do 40km/h, zwężenie jezdni

Remont cząstkowy masą na gorąco

25.05.2019

Grodków – Jaczowice

Roboty drogowe

Koszenie traw

24.05.2019

401 Brzeg – Pakosławice

Przylesie – węzeł A4

Roboty drogowe, ograniczenie prędkości do 40km/h, zwężenie jezdni

Odmulenie rowu

22.05.2019

Grodków-Pakosławice

Roboty drogowe

Koszenie traw

24.05.2019

405 Niemodlin-Korfantów

Niemodlin-Korfantów

Koszeni traw

Roboty drogowe

24.05.2019

407 Nysa-Korfantów-Łącznik-DW414

Kubice

Zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości do 40km/h, tablica prowadząca U3d, znaki B-31, D-5, bariery ochronne U14b, zapora U-20b

Zabezpieczenie prawej strony obiektu mostowego

do odwołania

Granica oddziału-Łącznik, Pogórze – Łącznik

A31, B33 (70),

Ubytki w poboczu, załamanie krawędzi jezdni

do dowołania

408 Kędzierzyn- Koźle-Goszyce

Brzeźce–Stare Koźle, Stare Koźle-Bierawa, Bierawa-Ortowice, Ortowice-Kotlarnia,

A30, Tabliczki T13, T2

koleiny

do odwołania

Kotlarnia-Goszyce

Znak A30, tabliczka ubytki na dł. 3,4 km

Ubytki w nawierzchni

do odwołania


409 Dębina – Krapkowice – Strzelce Opolskie

Dębina – Kujawy

Znak A-30, tabliczka T-13, T-2

koleiny

do odwołania

Dębina-Gogolin

Malowanie przejść dla pieszych

Znak A-14, A 12 b, A 12-c, U 23, B-33(40)

24.05.2019

411 Nysa – Głuchołazy – droga nr 49

m. Głuchołazy /skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1621 O/ul. Kolejowa/

Roboty drogowe, znak A-30 + tabliczka „piesi”

Przebudowa drogi powiatowej nr 1621 O /ul. Kolejowa/

14.06.2019

Polski Świętów-Głuchołazy

Roboty drogowe, ograniczenie prędkości do 40km/h, zwężenie jezdni

Ścinka poboczy

23.05.2019

 

Nysa

Koszenie traw

Roboty drogowe

24.05.2019

Nysa

Odnowa malowania przejść dla pieszych

Roboty drogowe, zwężenie jezdni, samochód z lampami ostrzegawczymi

22.05.2019

414 Opole - Prudnik

Obwodnica Białej-Prudnik

Znak B-1, U20a,Objazd DK 40 do Głogówka, DW 416 do Krapkowic, DW 409 do Dębiny oraz DK 45 do Opola.

Rozbudowa drogi – zamknięcie drogi.

31.10.2019

Pomologia

Ścinka poboczy

Roboty szybko postępujące, znak A-14, B-33 (40), U-26b, A-12b,c.

24.05.2019

415 Zimnice Wielkie - Krapkowice

Krapkowice

A-30, tabliczka „ubytki na długości 2 km”

Ubytki w nawierzchni

do odwołania

416 Krapkowice-Głogówek-Głubczyce-Kietrz-Racibórz

Pietna – Ściborowice

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Ściborowice - Kórnica

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Nowy Dwór Prudnicki – Rzepcze

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Rzepcze – Głogówek

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

Tomice – Głogówek

A-30, T-2, T-13, B-33(50)

Koleiny, ubytki w nawierzchni

do odwołania

Bernacice Górne – Boguchwałów - Sucha Psina

A-30, A-11, T-2

Ubytki w nawierzchni

do odwołania

Rzepce-Głogówek, Ściborowice-Kórnica

Scinka poboczy

Roboty szybko postępujące, znak A-14, B-33 (40), U-26b, A-12b,c.

24.05.2019

Sucha Psina – Nowa Cerekwia – Kozłówki

A-30, T-2, T-13

Koleiny

do odwołania

417 Laskowice – Klisino – Szonów – Szczyty

Dobrosławice – Maciowakrze

Znak A-30 z tabliczką T-13 (koleiny), T-2

Koleiny

do odwołania

Laskowice – Lisięcice

Roboty szybko postępujące, znak A-14, B-33 (40), U-26b, A-12b,c.

Ścinka poboczy

24.05.2019

419 Nowa Cerekiew-Branice

Nasiedle

Znak A-11, A-30 z tabl. T-2, T-13

koleiny

do odwołania

420 Kietrz-Pilszcz

Dzierżysław-Pilszcz

A30, T-2 na dł. 6,5km

Ubytki w nawierzchni

do odwołania

421 Szczyty-Błażejowice

DK45-Łany

A-30, A-31, T-2

Załamanie krawędzi jezdni, ubytki w poboczu

do odwołania

423 Opole – Krapkowice – Zdzieszowice – K.  Koźle

Obrowiec

A30, tabl. Ubytki na dł.
2 km

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Krępna – Zdzieszowice

Znak A-3, tabl. Ubytki na dł. 4 km

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Zdzieszowice – Kłodnica

Znak A-30, tabl. Ubytki na dł. 7 km, T13

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Malnia-Gogolin

B1,U35b, U20b, Tablice F9

Zamknięcie drogi związane z budową obwodnicy

30.06.2019

Januszkowice –
K. Koźle

A30, B-33(50) tabliczka „ubytki w nawierzchni” na dł. 4m

Ubytki w nawierzchni

do odwołania

Opole-Kędzierzyn-Koźle

Malowanie przejść dla pieszych

Znak A-14, A 12 b, A 12-c, U 23, B-33(40)

24.05.2019

424 Gogolin

Gogolin, ul. Malińska

Znak B1, U20b, B21.Wszyscy mieszkańcy na zamkniętym odcinku drogi będą mieli zapewniony dojazd, a o utrudnieniach zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.

Budowa obwodnicy Malni i Choruli

30.06.2019

425 Bierawa-Solarnia

Lubieszów-Dziergowice

Znak A-30, T-13, T-2

koleiny

do odwołania

435 Opole – Prądy – DK 46

odc. gr. admin. m. Opole - Mechnice

Zamknięcie odcinka drogi. Objazd drogą powiatową nr 1763 O  /odc. Opole –Komprachcice/  i DW nr 429 /odc. Komprachcice –Wawelno /

Przebudowa odcinka drogi

31.10.2019

451 Oleśnica – Bierutów – Namysłów

Pielgrzymowice - Wilków

Znaki A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

454 Opole-Namysłów

Zieleniec, Miejsce – Świerczów, Jastrzębie-Namysłów

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Biestrzykowice-Jastrzębie

Zajęcie połowy jezdni, odcinek  oznakowany znakami typu A-14, A-12b i c, B-25, B-33(40), ruch wahadłowy – ręczne kierowanie ruchem

Przebudowa drogi wojewódzkiej

31.05.2019

459 Opole-Narok-Skorogoszcz

Chróścina

Budowa chodnika, kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Roboty drogowe, ograniczenie prędkości do 40 km/h, zwężenie jezdni, zakaz wyprzedzania

31.07.2019

461 Kup-Jełowa

Kup

Zamknięcie drogi- objazd DW 454 do Opola, DK46 i DK46 do Kluczborka

Przebudowa drogi wojewódzkiej

15.06.2019

Brynica

Zajęcie połowy jezdni, odcinek  oznakowany znakami typu A-14, A-12b i c, B-25, B-33(40), ruch wahadłowy – ręczne kierowanie ruchem

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej

30.05.2019

463 Bierdzany - Zawadzkie

Kolonowskie-Zawadzkie,

Ligota Turawska-Kadłub Turawski

Znak A-30, A-11 tabl. „zniszczenia  nawierzchni”, B33(60)

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Kadłub Turawski-Dylaki

Zajęcie połowy jezdni, odcinek  oznakowany znakami typu A-14, A-12b i c, B-25, B-33(40), ruch wahadłowy

Odmulanie rowów

21.05.2019

463 Bierdzany – Zawadzkie

Dylaki

Zajęcie połowy jezdni, odcinek oznakowany znakami typu A-14, A-12b i c, B-25, B-33(40), ruch wahadłowy – ręczne kierowanie ruchem

Przebudowa obiektów mostowych

08.11.2019

Kadłub Turawski-Dylaki

Zajęcie połowy jezdni, odcinek  oznakowany znakami typu A-14, A-12b i c, B-25, B-33(40), ruch wahadłowy

Odmulanie rowów

20.05.2019

464 Narok-rz.Odra-Chróścice

Chróścice/ul. Odrzańska/ - rz. Odra

Znaki F-5 , B-18(20 t)

Ograniczenie nośności mostu do 20t.

do odwołania

487 Byczyna – Gorzów Śl. – Olesno

Gorzów Śl. - Jastrzygowice,

Nowa Wieś - Zdziechowice

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”, B-33 (40)

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Uszyce-Wojsławice

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

489 – DK46-Nysa, DK41

Nysa-Niwnica

Koszenie traw

Roboty drogowe

24.05.2019

Nysa

Odnowa malowania przejść dla pieszych

Roboty drogowe, zwężenie jezdni, samochód z lampami ostrzegawczymi

22.05.2019

494 Bierdzany - Bodzanowice

Wędrynia-Łowoszów, Broniec – Obłąki, Bodzanowice – gr. woj.

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni

Zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Olesno-Broniec

Zajęcie połowy jezdni, samochód z lampami błyskowymi oznakowany znakami typu A-14; C-9;  ruch wahadłowy

Odnowa oznakowania

21.05.2019

901 Olesno-Dobrodzień-Zawadzkie-Gliwice

Dobrodzień – Bzinica Stara

Oznakowanie zniszczeń znakami A-30,A-11 tabliczka z napisem „zniszczenia nawierzchni”, B-33 (60)

zniszczenia nawierzchni

do odwołania

Bzinica Stara

Zamknięcie drogi-objazd od ronda w Dobrodzieniu DK46 do Ozimka, nast. DW 463 w kier. na Zawadzkie

przebudowa drogi wojewódzkiej

31.05.2019

 


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul. Oleska 127
45-231 Opole
tel. 77 459 18 00
fax 77 458 13 52
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 1854092
w tym miesiącu: 24672
dzisiaj: 339